Specjalizacje nurkowe

Kursy specjalistyczne

Rozwijają i ukierunkowują umiejętności i doświadczenie na obszary odpowiadające konkretnym zainteresowaniom. Uczą planować i prowadzić różnorodne nurkowania specjalistyczne oraz korzystania ze specjalnego sprzętu podwodnego.

Programy kursów specjalistycznych są bardzo różnorodne. Wymagają wykonania w zależności od specjalizacji od dwóch do czterech nurkowań. Do każdego kursu otrzymasz w wersji cyfrowej materiały szkoleniowe. Dodatkowo każde nurkowanie jest poprzedzone wprowadzeniem zawierającym niezbędną wiedzę i omówienie przeprowadzanych ćwiczeń. Każdy kurs kończymy wystawieniem certyfikatu uznawanego na całym świecie.

Nurkowanie na Nitroksie

Celem kursu jest zapoznanie z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa, ryzykiem i korzyściami związanymi z nurkowań nitroksowych. Są to nurkowania bezdekompresyjne, wykonywane  na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. To Twój pierwszy krok do nurkowań technicznych.

Doskonała Pływalność 

Jedna z najpopularniejszych specjalizacji. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności utrzymywania trymu i zerowej pływalności. Bezpośrednio przekłada się to na mniejsze zużycie powietrza i jednocześnie na wydłużenie czasu nurkowania.

Nurkowanie głębokie (Deep Diving)

Chcesz nurkować głębiej? Ten kurs jest dla Ciebie. Nauczysz się bezpiecznie nurkować do głębokości 40m. Są to nurkowania bezdekompresyjne wykonywane na powietrzu. W ramach kursu dowiesz się o fizjologii, zasadach bezpieczeństwa, planowaniu i zasadach doboru sprzętu do nurkowań na większych głębokościach.

Nurkowanie w Suchym Skafandrze

To nie takie skomplikowane jak myślisz. Suchy skafander zapewnia komfort cieplny w zimnej wodzie, dzięki czemu będziesz mógł nurkować przez cały rok i wydłużysz czas spędzany pod wodą. Kurs umożliwia zdobycie wiedzy na temat typów suchych skafandrów, zasad ich użytkowania i konserwacji a także zasad i procedur nurkowania w nich. Jeśli już posiadasz suchy skafander to świetnie. Jeśli nie, udostępnimy Ci nasz skafander.

Nurkowanie nocne i w wodzie o zmniejszonej przejrzystości.

Ten kurs to przede wszystkim nauka korzystania z latarki podwodnej. Czy w nocy czy w mało przejrzystej wodzie jest ona niezbędnym wyposażeniem nurka. Czego się nauczysz? Jak nawigować w nocy. Co zrobić jak latarka ulegnie awarii. Jakie są zasady komunikacji przy użyciu latarki.

Nurkowanie na Wrakach

Kurs ten przybliży Ci problematykę związaną z nurkowaniem na wrakach, da teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać i unikać potencjalnych niebezpieczeństw oraz jak planować i bezpiecznie przeprowadzać nurkowanie wrakowe.

Nawigacja podwodna

Dzięki temu kursowi poszerzysz swoją wiedzę na temat nawigacji pod wodą i posiądziesz umiejętności, które pozwolą Ci przeprowadzać bezpieczne nurkowania nawigacyjne.

Nurkowanie Podlodowe

Nurkowanie podlodowe jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rodzajów nurkowania w polskich wodach, ale równocześnie najbardziej wymagającym i trudnym. Do bezpiecznego nurkowania pod lodem konieczne jest jego dokładne zaplanowanie, przygotowanie sprzętu, wybór odpowiedniego miejsca i wykonanie przerębla. Celem kursu jest pokazanie nurkowi uroków podlodowego świata i odpowiednie przygotowanie go, by mógł tam bezpiecznie nurkować.

Nurkowanie w górach

Nurkowanie na wysokości powyżej 300 m n.p.m. określane jest mianem nurkowania wysokościowego. Wraz ze wzrostem wysokości maleje ciśnienie atmosferyczne i na 300 m n.p.m. zmienia się ono już na tyle, że konieczne staje się zastosowanie specjalnych procedur dotyczących korzystania z tabel i komputerów nurkowych. Bezpieczne nurkowanie górskie wymaga zatem specjalistycznej wiedzy, która zostaje przekazana na kursie.

Wodę w zbiornikach górskich cechuje zwykle niska temperatura, jednak jej czystość, przejrzystość i bogactwo form życia nie występujących na mniejszych wysokościach zapewnia niezapomniane wrażenia.

Poszukiwanie i wydobywanie

Kurs ten pozwala na zdobycie bardzo praktycznych umiejętności poszukiwania pod wodą przedmiotów oraz sprawnego i bezpiecznego ich wydobywania na powierzchnię. Opanowanie tej sztuki pozwoli na odnalezienie i odzyskanie rzeczy zgubionych w czasie nurkowania lub takich, które przez przypadek znalazły się za burtą .

Specjalista sprzętu nurkowego

Jak ważny jest sprawny i dobrze zadbany sprzęt w czasie nurkowania wie każdy nurek. Podstawowe informacje dotyczące sposobów prawidłowego obchodzenia się ze sprzętem przekazywane są już na kursie na stopień podstawowy, jednak wiedzy takiej nigdy nie jest za wiele. Jest to jedyna specjalizacja, przy której nie wykonuje się nurkowań.

Nurkowanie ze skuterem

Podstawy nurkowań dekompresyjnych

Nurek Sidemont