Kursy PRO

Dive Guide SSI lub Divemaster PADI

Czy myślałeś o połączeniu swojej pasji nurkowania z możliwością pracy jako przewodnik nurkowy i zdobycia interesującego zawodu? Taką szansę daje posiadanie uprawnień na poziomie Dive Guide SSI lub Divemaster PADI. Stopień ten umożliwia podjęcie pracy przewodnika podwodnego w centrach i ośrodkach nurkowych w Polsce i na całym świecie. Otwiera również drogę do stopni instruktorskich SSI i PADI.
Kończąc ten kurs nie tylko zapoznasz się z najnowszymi standardami szkoleniowymi, ale również zapoznasz się z pracą i standardami działania licencjonowanego Centrum Nurkowego .
Program kursu obejmuje praktyczne umiejętności prowadzenia grup nurkowych, asystowania instruktorowi podczas szkolenia, oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera. Kurs obejmuje również serię wykładów z teorii nurkowania, planowania i organizowania nurkowań oraz asystowania przy kursach.

Informacje i zapisy:
tel. 661 660 311
e-mail: puzia@nautica.pl

SZCZEGÓŁY KURSU

Wymagania wstępne:

Aby osoba, zakwalifikowała się na kurs Dive Guide lub Divemastera, powinna:

  1. Być certyfikowanym na poziomie Advanved  (lub równoważnym). „Równoważność” jest tu rozumiana jako posiadanie certyfikacji na poziomie zaawansowanym, a nurek ma zalogowanych co najmniej 20 nurkowań dokumentujących doświadczenie w zakresie nurkowań nawigacyjnych i głębokich.
  2. Być certyfikowanym na poziomie Stress&Rescue SSI, Rescue Diver PADI lub równoważnym.
  3. Mieć ukończonych i zalogowanych 20 nurkowań w książeczce nurkowej (log book) (do otrzymania certyfikacji potrzebnych jest zalogowanych 60 nurkowań)
  4. Dostarczyć instruktorowi zaświadczenie lekarskie, oświadczające że kandydat może uprawiać nurkowanie. Oświadczenie to powinno być wydane w okresie ostatnich 12 miesięcy. Lekarzem, który podpisuje oświadczenie nie może być osoba kandydata na Divemastera.
  5. Minimalny wiek: ukończone 18 lat.